Welkom

Als je mijn stilte niet begrijpt
zul je nooit begrijpen wat ik te zeggen heb

Het begeleiden van stervenden en het aandacht geven aan de geestelijke en lichamelijke aspecten van het stervensproces vereisen specifieke aandacht.
Wil men een verbetering in de begeleiding van stervenden nastreven dan zal het nodig zijn inzicht te verkrijgen in factoren van lichamelijke, psychische en sociale aard van het stervensproces die in hun onderlinge samenhang beschouwd dienen te worden.

Doelstelling van het NIS is het aanbieden van trainingen, lezingen en begeleiding om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stervensbegeleiding.