Erkende kwaliteit

Het NIS baseert haar opleidingen op 28 jaar ervaring (vanaf de oprichting in 1990) in de theorie en praktijk van stervensbegeleiding.

Voor elke groep van onze opleiding stervensbegeleiding zal accreditatie worden aangevraagd bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van V & V (Verpleegkundigen en Verzorgenden).

Het NIS is geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze registratie houdt in dat het NIS een erkende instelling is volgens de Europese BTW – richtlijn. Daarmee is het NIS vrijgesteld van het betalen van BTW over de opleidingen.