Weekend meditatie, sterven en dood

Wanneer we bewust aanwezig kunnen zijn in al onze ervaringen kunnen we ook aanwezig zijn in ons handelen.
Als we bewust aanwezig zijn in ons handelen, kunnen we ook meer bewust aanwezig zijn in onze meditaties.
Op het moment dat we bewust aanwezig zijn in onze meditaties, is het mogelijk dat we ook bewust aanwezig kunnen blijven tijdens ons sterven.

bon tekst

Tijdens negen meditatiesessies proberen we in dit weekend meer inzicht te krijgen in onze opvattingen over leven, sterven en dood.

Via een gericht oefenprogramma is het mogelijk om de werkelijkheid, zoals die zich aan ons voordoet, helder waar te nemen.

Het resultaat zal van persoon tot persoon verschillen, kleine gewaarwordingen van inzicht kunnen ons al meer vertrouwen geven.