Meditatie

Beschouw alle verschijnselen als een droom.
Beschouw na de meditatie alle verschijnselen als denkbeeldig.

Chekawa

Als we tijdens ons leven minder worden afgeleid door de wereld om ons heen, kunnen we meer vrijheid ervaren.
Gedurende de meditaties gaan we dit oefenen: minder afgeleid worden door invloeden van buitenaf.
Zo is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in ons handelen en dit kan weer leiden tot een betere afstemming op ons zelf en op hoe we naar ons leven en sterven kijken.

De methode die we gebruiken in de meditatie is de concentratie op de ademhaling en op ons bewustzijn.
Tijdens de meditatie, als de aandacht mocht verslappen, brengen we deze weer vriendelijk terug naar de adem of naar datgene waar we de aandacht op willen richten.
We proberen de ervaring niet te veranderen of te beoordelen, ook niet te bedenken of we het positief of negatief vinden, maar deze te accepteren zoals hij zich voordoet.

Laat het zoals het is.
Het uiteindelijke doel van dit basisprincipe is een bewustzijn ontwikkelen op subtiel niveau om dit in ons leven te gaan gebruiken bij ons handelen.
Zo kan meditatie als methode resulteren in een meditatieve levenshouding.
Als we hiervan iets kunnen ervaren tijdens ons leven kan het ons ook ondersteunen tijdens ons proces van sterven.