Opleiding Stervensbegeleiding

Als je niet weet hoe te sterven, wees dan niet ongerust
de natuur zal u in een oogwenk op de hoogte brengen.
de natuur zal dit doen op die wijze die voor u
precies de juiste is:
maakt u zich maar niet ongerust.

Montaigne, 16e eeuw

Bezien vanuit de westerse samenleving en vanuit de boeddhistische traditie biedt de opleiding stervensbegeleiding, naast de bestaande kennis rond sterven en dood, een programma van ontspannings- en gesprekstechnieken, psychologie, rouwbegeleiding, meditatie en non-verbale communicatiemethoden.
Uitgebreide aandacht wordt besteed aan het communicatief en invoelend vermogen van de begeleider zelf.

We hebben inmiddels 28 jaar ervaring met onze tweejarige opleiding stervensbegeleiding die jaarlijks in januari en september van start gaat.
De opleiding omvat 20 lesdagen, 10 dagen per jaar, 1 dag per maand.

Covid-19 en de maatregelen om dit virus beheersbaar te houden, hebben ons doen besluiten om vanaf januari 2021 de opleiding modulair aan te bieden in de vorm van afgeronde ‘blokken’ van 2 tot 4 bijeenkomsten die bij elkaar genomen een vernieuwde ‘tweejarige’ opleiding vormen.
Belangrijkste voordeel is dat deelname aan één of enkele modules ook mogelijk is.

De kracht van onze opleiding blijft gewaarborgd:
naast kennis en inzicht wordt in alle modules aandacht besteed aan het ontwikkelen en verfijnen van de eigen basishouding in een begeleiding.
Meditatieve oefeningen lopen als een rode draad door alle modules heen.

Mocht u overwegen één of meerder modules te gaan volgen, dan is een kennismakingsgesprek nodig. Dit gesprek kan ‘online’ plaatsvinden.
Voor het maken van een afspraak neemt u zelf telefonisch contact op met het NIS.

Inzending van het aanvraagformulier geeft geen enkele verplichting maar draagt bij tot een vlot verloop van dit verkennende gesprek.