Module IV: Palliatieve begeleiding

Doel van de palliatieve begeleiding is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de terminale patient als zijn naasten.
Belangrijk is onze houding: kunnen wij de hulp geven die gevraagd wordt en niet alleen de hulp die wij willen geven.

Aandacht wordt besteed aan o.a. pijnverlichting, versterven, sedatie en aan de procedures rond euthanasieverlening en orgaandonatie.
Huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen worden hierbij belicht.