Communicatie

Met behulp van gespreks – en ontspanningstechnieken kan een houding worden ontwikkeld die ons in staat stelt tijdens het stervensproces en de rouwverwerking zo open mogelijk te reageren.
Naarmate we bewuster naar het proces van sterven en dood kunnen kijken, is het mogelijk er vervolgens meer ontspannen mee om te gaan.

Aandacht wordt gegeven aan :

  • Het gebruik van stilte en ontspanning
  • Projecties en conditioneringen
  • Geweldloze communicatie
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Psychologische valkuilen

Waar woorden niet toereikend zijn is het mogelijk middels non-verbale communicatie vorm te geven aan onze gevoelens en gedachten.
Dit kan een mogelijkheid bieden om zowel het contact met onszelf als de communicatie met de ander te verfijnen.