Doelgroep

De training biedt mensen, die zowel beroepsmatig als vrijwillig in aanraking komen met rouw- en stervensprocessen, een mogelijkheid om hun persoonlijke visie te verbreden en van daaruit de begeleiding zo goed mogelijk vorm te geven.

De tweejarige opleiding richt zich op de volgende doelgroepen:

  • hulpverleners die reeds in de sociale hulpverlening werkzaam zijn en zich willen verdiepen in stervensbegeleiding.
  • diegenen die interesse hebben in stervensbegeleiding en daaraan vorm willen geven.

Zowel voor professionals als vrijwilligers in de terminale zorg kan deze training een mogelijkheid zijn om kennis te maken met een andere visie op stervensbegeleiding.

Tot de toelatingsprocedure behoort een intake met een docent van het instituut.
Om een afspraak te maken neemt u zelf telefonisch contact op met het NIS.
Uitgangspunt is de vraag of men in staat kan worden geacht te functioneren binnen het opleidingsprogramma.
Uw motivatie is belangrijk en enige ervaring in zorgverlening geldt als aanbeveling.

Inzending van het aanvraagformulier geeft geen enkele verplichting maar draagt bij tot een vlot verloop van dit verkennende gesprek, waar u ook vragen van persoonlijke aard kunt stellen om tot een beslissing te komen.