Module I: Aanwezig zijn bij het proces van sterven

Het belang van ontspanning tijdens de begeleiding van het proces van sterven is groot: het is misschien wel de belangrijkste energie die men nodig heeft in deze fase.
Ontspanning is ook de basis voor meditatie.

Door sociaal economische omstandigheden, gezinssituatie en opvoeding wordt de lichamelijke -, psychologische –¬†en spirituele persoonlijkheid gevormd.
Je gaat het gedrag vertonen dat door de omgeving wordt beloond, waardoor je verder af komt te staan van de natuurlijke houding.
Door met meditatie bezig te zijn richt je de blik naar binnen: de belevingswereld is dan niet alleen afhankelijk van uiterlijke impulsen, maar wordt steeds meer van binnenuit gevoed.
Dit kan samengaan met een innerlijke stilte en juist die stilte is van groot belang bij het werken met stervenden.

In deze module heeft het onderwijs een ervaringsgericht karakter.
Ervaringen uit oefeningen zullen worden uitgewisseld en worden verbonden met de psychologie van het stervensproces.
Naarmate we bewuster naar het proces van sterven en dood kunnen kijken, is het mogelijk er vervolgens meer ontspannen mee om te gaan.