Module V: Rouwbegeleiding

Vanaf het moment dat een “slecht-nieuws” boodschap is meegedeeld, tijdens een ziekteproces en na het verlies van een dierbare kunnen de betrokkenen een rouwproces doormaken.

Veel mensen zijn in staat om een manier te vinden om met hun verlies om te gaan, maar ondersteuning en enige kennis over wat zich kan voordoen tijdens een periode van rouwverwerking kan behulpzaam zijn.
Hierbij zal nadrukkelijk aandacht geschonken worden aan eigen reacties op persoonlijke verlieservaringen.
Mogelijke overdracht en tegenoverdracht in een begeleiding krijgt verheldering.