Palliatieve begeleiding

Doel van de palliatieve begeleiding is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de terminale patient als zijn naasten.
Aandacht wordt besteed aan o.a. pijnverlichting, versterven, sedatie en aan de procedures rond euthenasieverlening en orgaandonatie.
Belangrijk is onze houding: kunnen wij de hulp geven die gevraagd wordt en niet alleen de hulp die wij willen geven.

Rouwbegeleiding

Vanaf het moment dat een “slecht-nieuws” boodschap is meegedeeld, tijdens een ziekteproces en na het verlies van een dierbare kunnen de betrokkenen een rouwproces doormaken.
Veel mensen zijn in staat om een manier te vinden om met hun verlies om te gaan, maar ondersteuning en enige kennis over wat zich kan voordoen tijdens een periode van rouwverwerking kan behulpzaam zijn.

Tijdens deze lesdagen gaan we in op de verschillende vormen van rouw en verlies en de rouwbeleving bij kinderen en volwassenen.