Psychologie, ontspanning en meditatie

Naast kennis van de psychologie van het stervensproces en het proces van afscheid nemen, zal ook inzicht in het persoonlijk proces van de begeleider aandacht krijgen.
Het belang van ontspanning tijdens de begeleiding van het proces van sterven is groot: het is misschien wel de belangrijkste energie die men nodig heeft in deze fase.
Ontspanning is ook de basis voor meditatie.

Door milieu, gezinssituatie en opvoeding wordt de lichamelijke -, psychologische - en spirituele persoonlijkheid gevormd.
Men gaat het gedrag vertonen dat door de omgeving wordt beloond, waardoor men verder af komt te staan van de natuurlijke houding.
Door met meditatie bezig te zijn richt je de blik naar binnen: de belevingswereld is dan niet alleen afhankelijk van uiterlijke impulsen, maar wordt steeds meer van binnenuit gevoed.
Dit kan samengaan met een innerlijke stilte en juist die stilte is van groot belang bij het werken met stervenden.
De meditatieve oefeningen lopen als een rode draad door de opleiding heen.