Module II: Sterven en dood in verschillende culturen

Westerse en oosterse opvattingen ten aanzien van sterven en dood worden toegelicht en aandacht wordt besteed aan zowel traditionele als nieuwe ontwikkelingen.
Vanuit de oosterse traditie zal de Tibetaans boeddhistische kennis over leven, sterven en dood behandeld worden, waarbij de focus ligt opĀ een praktische vertaling naar onze cultuur.
Naast de oosterse visie wordt er aandacht gegeven aan de rituelen rond sterven en dood vanuit de multiculturele samenleving in Nederland, in het bijzonder die van de joodse bevolkingsgroep, van de moslims, de Surinaamse creolen, Surinaamse Hindoestanen en Chinezen.

In deze module wordt kennis en inzicht verworven omtrent voorstellingen die leven in de verschillende culturele tradities bij sterven, dood en rouw.
Eigen ideeen en opvattingen over sterven, dood en rouw zullen worden verhelderd juist door te reflecteren op voorstellingen uit andere culturen.